Uppsägning & utflyttning

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen till MB Förvaltning AB senast vid månadsskifte, 3 månader före önskad avflyttning.

Utflyttning

I samband med att Du lämnar lägenheten kommer den att besiktigas av oss både i vad avser underhåll och när det gäller städningen. Om lägenheten utsatts för onormalt slitage (som Du ej åtgärdat vid avflyttningen) eller om städningen inte är godtagbar kan Du komma att debiteras kostnaden för att återställa lägenheten.

Vad är godtagbar städning? Jo, det är när alla ytskikt, skrymslen och vrår är väl rengjorda.
Här kommer en checklista för städningen:

 • Spisen
  Rengör bakom och under samt plåtar och galler
 • Kyl/frys
  Skall vara rengjorda och avfrostade
 • Köksfläkt
  Filter skall vara rena
 • Köksskåp
  In/utsidor och lådor skall torkas av
 • Garderober
  In/utsidor och lådor skall torkas av
 • WC-stol
  Sittring och in/utsida skall torkas av
 • Handfat
  Bottenventil och utsida
 • Badkar
  Ta bort fronten och rengör under badkar
 • Golvbrunnar
  Skall rensas
 • Badrumsskåp
  Har Du satt upp eget som Du tar bort skall det gamla sättas upp
 • Hatthylla
  Har Du satt upp egen som Du tar bort skall den gamla sättas upp
 • Armaturer
  Alla armaturer skall vara hela
 • Fönster
  In/utsidor samt emellan skall vara putsade
 • Vind/källarförråd
  Alla förråd skall vara tömda och städade
 • El
  Avanmäl ditt elabonnemang
 • Nycklar
  Till lägenhet och bokningscylinder (och ev kort till tvättstugan)

 

Besiktning

Du ska lämna lägenhet normalt senast klockan 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag sker avflyttningen första vardagen därefter. Vi kan även komma överens om annan tid.

Lägenheten ska lämnas väl städad och rengjord. Den ska besiktigas och godkännas vid en avflyttningsbesiktning. Skador i lägenheten som inte anses vara normalt slitage, blir du ersättningsskyldig för. Om städningen inte godkänns av besiktningsmannen, får städningen göras om, annars blir du ersättningsskyldig för den kostnad MB Bygg får för att anlita en städfirma.

 

Nycklar

I samband med avflyttningen ska du lämna samtliga nycklar till lägenheten.