Rättigheter & skyldigheter

Vad kan du begära av oss?

Som hyresgäst har du rätt att begära bl.a:
… att vi finns till hands när du vill nå oss
… att vi svarar på dina frågor eller framställningar
… att vi underhåller bostaden
… att brister avhjälps så snart det kan ske sedan du meddelat värden
… att värme och varmvatten tillhandahålls så att du inte rimligen har skäl att vara missnöjd

Vad kan vi begära av dig?

Som hyresgäst har du vissa skyldigheter gentemot oss, bl.a:
… att lägenheten används som det avtalats
… att hyran betalas i rätt tid (förskott)
… att du väl vårdar lägenheten
… att du uppträder så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs
… att du inte överlåter lägenheten eller hyr ut den i andra hand utan vårat medgivande