Jourinformation

Jourinformation

Riktlinjer för journummer hos MB Förvaltning

MB Förvaltnings journummer använder du vid akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag. För att du ska veta i vilka fall du ska använda journumret har vi sammanställt exempel på akuta/icke akuta fel. Tänk på att du vid icke akuta fel utanför kontorstid kan bli ersättningsskyldig för jour- eller väktarutryckning.

Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut.

Instruktioner för felanmälan

  1. Bedöm först om situationen är så pass allvarlig att den riskerar medföra fara för person eller egendom.
  2. Om inte, avvakta och gör en normal felanmälan under våra ordinarie öppettider
  3. Om ni bedömt situationen allvarlig, ring journumret, där bedöms under samtalet om situationen är akut.
  4. Vid akut ärende invänta vaktmästare, annars vänta tills ordinarie öppettider.

Se öppettider och kontakt längre ned på hemsidan.

 

Exempel på akuta fel

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet/trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Värme: Väsentlig temperatursänkning i lägenheten.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustning så att den inte går att använda/åtgärdas.
Nycklar och lås: Allvarliga fel på låsutrustning/passersystem

Exempel på icke akuta fel

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut. (Hyresgäst byter själv)
Glas: Spricka i glasruta
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag.
Nycklar och lås: Utelåsning från lägenhet

Jourtelefon 073-461 15 38