Betalning

Betalning

Hyran betalas i förskott varje månad. Den ska vara MB Förvaltning tillhanda senast den sista i månaden före den månad hyran avser.
Inbetalningskort skickas ut kvartalsvis. Du får då tre inbetalningskort, ett för var och en av de närmast kommande månaderna.

Var noga med att betala hyran i tid. Sena betalningar eller uteblivna hyresinbetalningar medför merkostnader för dig som hyresgäst. Det kan, vid upprepade försummelser, leda till att du förlorar din bostad. Kontakta oss därför omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning.

Anmäl autogiro via din internetbank eller fyll i en blankett och skicka/lämna in till oss.