Heatweed – Ogräsbekämpning med varmt vatten

Vi är nu stolta användare av en Heatweed.

Med denna maskin kan vi bekämpa ogräs på ett miljövänligt och effektivt sätt. Dess teknologi bygger på hetvatten med en temperatur på 98-99,6 grader. Resultatet av en behandling syns ganska omedelbart och dödar hela växten med hög effekt på rotsystemet.

Vill du hyra Heatweed i Falköping? kontakta oss på info@mbforvaltning.se eller tel 0515-80961

På bilden behandlar Oscar uteplatsen på Linnégatan 8.