Med anledning av Coronaviruset

Det är viktigt att vi alla är försiktiga och hjälps åt för att viruset inte ska spridas. Vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

 

– Besök inte vårt kontor om du har besvär av feber, hosta, halsont, snuva, andningssvårigheter, har varit i ett område där smittspridning pågår eller har varit i kontakt med person med misstänkt coronavirusinfektion. Vi uppmanar er istället att kontakta oss via e-post eller telefon.

– Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar.

– Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdommar

– Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga

– Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta.

– Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/

Nationella informationsnumret 113 13